Šport pre deti | Predškolské deti | 1. stupeň ZŠ | 2. stupeň ZŠ | Šport detí s rodičmi

Šport pre deti

V novej hale sa chceme zamerať na deti a ich pohybovú aktivitu. Preto apelujeme na rodičov aby ste investovali do vašich detí, lebo to je tá najlepšia investícia, ktorá sa vám mnohonásobne vráti.

Budete mať zdravé deti, ktoré budu mať radi šport a aj v škole im to pôjde lepšie na telesnej výchove.

Pripravujeme tréningy bedmintonu, florbalu a futsalu. Okrem toho pohybové hry pre deti od 6 rokov. Plus športovanie detí s rodičmi.

Služby

Športové, rekreačné a odborné:

  • Organizovanie bedmintonových pohybových aktivít
  • Nové šatne a hygienické zariadenia
  • Odborné poradenstvo v oblasti bedmintonu
  • Zapožičiavanie bedmintonových rakiet
  • Parkovanie v areáli školy počas hry

Športový areál ponúka

V spolupráci s gymnáziom:

  • Bedmintonové krúžky pre žiakov gymnázia
  • Organizovanie športových a firemných podujatí
  • Možnosť usporiadania vlastných športových podujatí športovým zväzom a organizáciám

Naši Partneri

Pro Meliori, n.o. Unition - informačné systémy

2014 © SportClubForAll, scfa.sk | Všetky práva vyhradené | Design: www stránky Dolghi | Created by: Unition, s. r. o.