O nás

Sme športový klub rekreačného charakteru. Ponúkame a organizujeme športy, turnaje a pohybové aktivity pre široké vrstvy obyvateľstva, hlavne v Poprade a oklií.

Snažíme sa o čo najväčší počet ľudí pritiahnuť k športu, lebo so športom sú ľudia zdravší a veselší. V týchto športoch sme už organizovali krúžky, turnaje alebo iné športové akcie: Nohejbal, futsal, tenis, stliný tenis, bedminton, racketlon, frisbee, florbal, aerobic, ropeskipping, plážový vliejbal, plážový futbal a basketbal.

ZAMERANIE:

 1. Ponuka športov pre verejnosť denne - bedminton, tenis, stliný tenis, petang, nohejbal, florbal, futsal ...
 2. Organizovanie dlhodobých súťaží (líg) v týchto športoch - bedminton, tenis, florbal, futsal ...
 3. Organizovanie turnajov pre detí a dospelých
 4. Individuálne tréningy - fitnes, bedminton, tenis ...
 5. Športové krúžky pre deti základných a stredných škôl - bedminton, florbal, futsal ...
 6. Spliupráca s mestom Poprad pri organizovaní rôznych akcií (Challenge day, ...)
 7. Spliupráca s Popradským mládežníckym parlamentom
 8. Spliuorganizovanie škliských súťaží (okresné klio v bedmintone a florbale)
 9. Príprava študentov na prijímacie skúžky z telesnej výchovy na stredné a vysoké škliy
 10. Organizovanie rôznych firemných akcii alebo turnajov na kľúč (zabezpečenie komplet služieb)

Sport Club For All v médiách

Služby

Športové, rekreačné a odborné:

 • Organizovanie bedmintonových pohybových aktivít
 • Nové šatne a hygienické zariadenia
 • Odborné poradenstvo v oblasti bedmintonu
 • Zapožičiavanie bedmintonových rakiet
 • Parkovanie v areáli školy počas hry

Športový areál ponúka

V spolupráci s gymnáziom:

 • Bedmintonové krúžky pre žiakov gymnázia
 • Organizovanie športových a firemných podujatí
 • Možnosť usporiadania vlastných športových podujatí športovým zväzom a organizáciám

Naši Partneri

Pro Meliori, n.o. Unition - informačné systémy

2014 © SportClubForAll, scfa.sk | Všetky práva vyhradené | Design: www stránky Dolghi | Created by: Unition, s. r. o.